Terezie Kovalová - Enzo

Iniciativa - Šelmy

Příběh fotografie:
 

Příchod léta přivítáme společně s českou violoncellistkou Terezií Kovalovou a Enzem. Enzo je zástupce plemene Saarlosův vlčák, je tedy oddaný domácí mazlíček žijící spokojeně s milující rodinou, nicméně pro svou nápadnou podobu s vlkem jsme se jej rozhodli zapojit do kalendáře a odkázat jeho prostřednictvím
na všechny divoké volně žijící šelmy. V české přírodě se můžeme setkat s několika druhy šelem, nejčastěji právě s vlkem, medvědem nebo rysem. Tato zvířata v lidech vzbuzují různé emoce.
Někteří lidé je obdivují a respektují, jiní jejich výskyt pozorují s obavami a strachem. Většinou však není důvod se bát. Tato zvířata jsou neodmyslitelnou součástí české přírody a jejího přírodního bohatství.
Jsou na vrcholu potravní pyramidy, čímž pomáhají udržovat rovnováhu v lesním ekosystému. Působí totiž jako takový lesní doktoři. Živí se převážně nemocnou zvěří, čímž významně limitují výskyt chorob nebezpečných i pro člověka. Nebezpečí člověku nehrozí ve většině případů ani při náhodném setkání s těmito zvířaty. Výše zmíněné druhy šelem ostatně i jako další divoká volně žijící zvířata jsou velmi plachá. Vlk, medvěd nebo rys je po staletí člověkem pronásledován z důvodu lovu, a tak se instinktivně snaží lidskému kontaktu vyhnout, protože pro ně znamená ohrožení. Většina volně žijících živočichů
má velmi ostražité smysly a věřte tomu, že o vás ví mnohem dříve, než je vůbec stihnete zaregistrovat. Naopak, pokud se vám poštěstí tyto, většinou pečlivě skrytá, zvířata zahlédnout dodržujte bezpečnou vzdálenost. Pokud se však s vlkem, medvědem nebo rysem setkáte, prosíme upozorněte na tuto skutečnost, včetně všech potřebných údajů, tuto organizaci prostřednictvím jejich internetových stránek. Pomůžete tak zmapovat výskyt těchto živočišných druhů a ochránit je před zásahem člověka.

 

 

 Možnost pomoci?

  • Iniciativě Šelmy můžete pomoci finančním darem na jejich stránkách

  • Můžete pomoci mapovat pohyby divokých zvířat pokud je potkáte

  • Vše na: https://www.selmy.cz/

 

Pokud uvidíte divoké zvíře kontaktujte organizaci prostřednictvím webových stránek

  • Instagram
  • Facebook Sociální Icon

©2019 by Jsem součástí přírody - Marketa Novak