Spolek Bajan

Spolek na ochranu koní a přírody Bajan

O spolku:


Spolek Bajan založila nadšená milovnice zvířat Lenka. Zprvu to začalo tak, že zachránila několik koní, kteří měli skončit, kvůli nemoci nebo stáří, na jatkách. Vzdala se své práce a začala budovat místo, kde by se mohla o své svěřence starat. Momentálně tak žije ve své malé maringotce uprostřed rozlehlých výběhů. Každý den obětuje zvířatům. V údolí blízko Prahy tak naleznete poklidné místo plné lásky a péče. Lenka svůj spolek živí letními tábory, nárazovými brigádníky a také výukou přirozené komunikace.

Bajan má v současnosti v péči celkem 9 koní, a to ať už velmi nemocných či zraněných, ale i zdravých. Každý z nich má svůj specifický příběh, někteří jsou zde pro zotavení v dočasné nebo trvalé péči, jiní se například o chlup vyhnuli jatkám. Koně jsou zde ustájeni v systému padock paradise, kombinovaným s velkou pastvinou a o všechny je tu dobře postaráno. Dále zde najdete také 2 psy, ovce, prasata a také křížence ovcí a muflona. Nabízejí různé služby, jako je jízda na koni/poníkovi, horsemanship, ustájení, či akce pro školy, školky, dětské domovy i domovy důchodců. 

Do budoucna by ovšem rádi vybudovali centrum animoterapie a zaměřili se ve svém snažení především na postižené děti, také hipoterapii, zklidnění hyperaktivních dětí pomocí ovcí a horsemanshipu pro rozvoj osobnosti u větších dětí. V současnosti ale cvičí hlavně psy, jež mají v Bajanu na starosti, na canisterapii.

 

 

 Kouzlo místa:
Přijeli jsme do mělkého údolí, všude kolem se rozprostírali zelené pastviny. Příroda na kterou jsme hleděli kolem a klid jaký vyzařoval z místa byl nezapomenutelný. Zvířata byla v neuvěřitelné pohodě. Dokonce i ovce nám lezla do náručí a dlouho se chtěla mazlit. Koně do nás šťouchali čumáky abychom je pohladili. Nevznikalo žádné nahánění kvůli čištění, koně přicházeli sami a chtěli naši pozornost. Odjížděla jsem s pocitem malého ráje, kde komunikace a porozumění je základem vztahu mezi člověkem a přírodou.
 

Možnost pomoci?

  • Tento spolek vítá dobrovolníky a jakoukoliv praktickou pomoc

  • Můžete podpořit spolek finančním darem na transparetní účet: č.ú. 2401182457/2010

  • Spolek získává také procento z nákupů u některých prodejců přes dárcovský portál Givenio

  • Spolek přivítá také hmotný dar jako je krmivo nebo materiál

Stránky spolku: 
https://spolek-bajan.webnode.cz/

Základem spolku je komunikace a porozumění mezi zvířaty a člověkem

  • Instagram
  • Facebook Sociální Icon

©2019 by Jsem součástí přírody - Marketa Novak