Lucie Vondráčková a mládě labutě

Záchranná stanice hl. města Prahy

Příběh fotografie:


Cesta tohoto labuťátka byla také nelehká, ovšem bohužel ne ojedinělá, co se osudů zástupců tohoto druhu u nás týče. Nálezkyně jej objevila na Košíkovských nádržích v Praze 15, vysílené a viditelně zaostávající za svými sourozenci. Neotálela a kontaktovala Záchrannou stanici hlavního města Prahy (Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy), se kterou jste se již měli možnost naším prostřednictvím seznámit. Zaměstnanci stanice se mláďata ujali, provedli odchyt a provedli prohlídku, při níž bylo zřejmé, že se mu zachytává krmení v zobáku. Nebylo tedy možné, aby jeho potrava mohla projít dál do jícnu. Veterinářka následně při rentgenu zjistila, že se jedná o zapíchnutý rybářský háček v dutině zobáku - to bývá bohužel častým problémem u různých vodních ptáků, kteří na následky úrazů způsobených rybářským náčiním, či pohozeným odpadem ve vodě většinou umírají hlady.
Dnes již má zobák zahojený a v pořádku roste spolu s ostatními mláďaty labutí v záchranné stanici tak, jak by mělo. Jakmile se mládě vyvine dostatečně na to, aby mohlo samo fungovat jako jakákoliv jiná dospělá labuť, bude vypuštěno zpět do přírody.

 

 

 

Patero zásad pro ochranu vodních ploch a toků:

1) Neodhazovat odpadky do vody při pobytu v přírodě

2) Nepohazovat "krmení" zvířatům do vody

3) Nevypouštět tekutiny z pračky, mytí auta/oken do potoka

4) Nekupovat igelitové tašky a omezit plastové obaly

5) Nenechat podezření na znečištěné plochy ladem - Kontaktovat ČIŽP - více informací na
    http://www.cizp.cz/Podavani-podnetu-stiznosti

Kachny ani labutě prosím nekrmte pečivem, dávají jim pocit plnosti avšak ne dostatek živin

Tuto stanici využijte při nalezení volně žijících živočichů v nouzi

O Záchranné stanici hl. města Prahy:
 

Záchranná stanice hl. města Prahy je jedna z největších záchranný stanic pod její působení spadá celá Praha.
Stanice spadá pod Lesy ČR. Pokud kdekoliv v Praze naleznete živočicha potřebující pomoc je to právě tato záchranná stanice na kterou se musíte obrátit. Tato stanice je také jednou z velmi mála s odborným veterinářem na ptactvo v Praze, ale i jejím okolí. Každé město má svou spádovou stanici, pokud tedy naleznete zvíře jinde než Praze musíte konkrétní spádovou stanici podle místa, kde jste živočicha nalezli.

Svou spádovou stanici můžete nalézt zde: http://weby.csop.cz/zvirevnouzi/

 

 

 


 Možnost pomoci?

  • V záchranné stanici se můžete stát dobrovolníkem nebo i zaměstnancem 

  • Záchranná stanice hl. města Prahu také říší na svých stránkách osvětu a informace o dění v přírodě a pomáhajících organizacích můžete sledovat na: https://www.lhmp.cz/stanice/

 

  • Instagram
  • Facebook Sociální Icon

©2019 by Jsem součástí přírody - Marketa Novak