Klára Issová - Kájínek

Nyctalus - Záchranné centrum pro netopýry

Netopýra se nikdy nedotýkat holýma rukama!

Příběh fotografie:


Možná Vás jméno tohoto samečka překvapí, ale po seznámení se s jeho životní cestou je to opravdu nasnadě. Kájínek je jedním z kolonie hned několika netopýrů, jež byla vyrušena ze zimního spánku když se v ruzyňské věznici zrovna kácely stromy u jedné ze zdí. Když pracovníci zrovna káceli a osekávali stromy, bohužel vyděsili svými stroji i tyto netopýry, jež měli v daném místě úkryt. Ti zpanikařili a někteří z nich bohužel utrpěli i zranění. Kajínka motorová pila zasáhla a způsobila mu oděrku na křídle, jež se hojilo velmi pomalu a nakonec bohužel zůstalo nepohyblivé. Naštěstí se jej posléze ujal spolek Nyctalus (ZO ČSOP Nyctalus]) o němž Vám více informací přineseme příště. Tam se o něj postarali a pomohli mu z nejhoršího ven. Je u nich nyní již 9. rokem a jako správný dědeček si tak užívá netopýřího důchodu.

Co dělat, když Vám netopýr vlétne do domu?

Nejprve zhasněte, po té otevřete okna a záclony. Počkejte než se netopýr zorientuje pak pravděpodobně sám vylétne ven


 

Pokud se netopýr usadí doma déle než půl hodiny?

Připravte si krabici s otvory a miskou vody (otvory
0,5-2cm)
Přehoďte netopýrovi přes hlavu hadr, jemně ho uchopte a vložte do krabice po té zavolejte na stanici.
Nikdy neberte netopýra holýma rukama!

O Záchranné stanici Nyctalus:
 

Spolek Nyctalus (ZO ČSOP Nyctalus) je členem Českého svazu ochránců přírody a jako jeho základní organizace se již třináctým rokem stará o dobro a pohodlí netopýrů v Praze a jejím okolí. Od roku 2010 je dokonce akreditovaným světovým ekocentrem a její členové, i když dobrovolníci, jsou převážně znalí mladí zoologové, posluchači či absolventi PřF UK, katedry zoologie. Hned je tedy vidět, že o netopýří svěřence je zde tedy přímo královsky postaráno. 

Mezi jejich činnost patří nejen péče o zraněné a vysílené nalezené netopýry, monitoring jejich výskytu, či chov trvale hendikepovaných netopýrů, ale také pomohou při řešení problematiky kolonií netopýrů nebo nabízí poradenské služby pro širokou veřejnost a záchranné stanice. 
Také poskytují neméně cennou osvětu - a to jak formou besed a přednášek pro děti, školy či seniory, tak také pořádání Mezinárodní noci netopýrů nebo akcí ve spojení s Klubem českých turistů. Možná ale nejdůležitější část náplně jejich činnosti pro nás je provoz SOS linky (+420731523599), kde Vám pomohou, poradí a nasměrují co se odchytu nebo problematického výskytu týče. 

Pokud byste se Vy nebo Vaši blízcí rádi dozvěděli více o činnosti tohoto spolku nebo netopýrech jako takových, proč nevyužít některého z těchto kontaktů:


 

 

 


 Možnost pomoci?

  • Stanici můžete podpořit prostřednictvím DMS nebo na sbírkový účet (23 003 878 32/2010).

  • Záchranná stanice Nycstalus také říší na svých stránkách osvětu a informace o dění v přírodě, dělají také přednášky pro děti, školy nebo seniory. Více na: http://www.nyctalus.cz/

 

Tuto stanici využijte kdykoliv budete potřebovat poradit ohledně netopýrů

  • Instagram
  • Facebook Sociální Icon

©2019 by Jsem součástí přírody - Marketa Novak