Anna Šulcová - Hope

Záchranná stanice hl. města Prahy

Nalezená zvířata si nenechávejte doma jako domácí mazlíčky

Příběh fotografie:


Malá, téměř čtyřtýdenní Hope přišla do Záchranné stanice hl. m. Prahy v půlce května.
Takové mládě je ještě slepé, plně závislé na matce a převážně spí v hnízdě se svými sourozenci.
Bohužel Hope takové štěstí neměla. Nálezci ji našli silně podchlazenou uprostřed rušné silnice, vedle mrtvého sourozence.
Ze začátku Hope hrozně plakala, musela si zažít doslova peklo..

Domníváme se, že Hope a její sourozenci přišli o maminku. Takto malé mláďata se pouze batolí, neodchází z hnízda. Po několika dnech hladu se ale vydávají hledat pomoc a to se jim stalo osudným.

Díky všímavým lidem se podařilo zachránit alespoň Hope.
Prosím, koukejte kolem sebe, na každém rohu může být někdo, kdo potřebuje pomoc.

 

 

 

 

Pokud naleznete divoké zvíře prosím nenechávejte si ho doma jako domácího mazlíčka

Divoká zvířata nejsou domácí mazlíčci. Divoké zvíře má jiné potřeby a chování než zvíře, které se chováno po několik generací v zajetí člověka. Pokud záchranná stanice záchranní divoké zvíře, pokud není silně hendikepováno, snaží se ho opět navrátit do přírody. Nepodporujme chování divokých zvířat v domácím zajetí, není to pro ně přirozené ani příjemné.


 

Doporučujeme, aby lidé vždy, než začnou nějaké divoké zvíře zachraňovat, nejdříve zavolali do záchranné stanice a poradili se.

U mláďat je bohužel až polovina sebrána zbytečně, jen proto, že se lidé domnívali, že mládě pomoc potřebuje (a ono ji přitom vůbec nepotřebovalo). Doporučujeme také, aby si lidé nikdy nenechávali divoké zvíře doma. Většinou potřebuje odbornou a rychlou pomoc a každá prodleva a neodborná manipulace snižuje jeho šanci na úspěšné uzdravení a přežití.

O Záchranné stanici hl. města Prahy:
 

Záchranná stanice hl. města Prahy je jedna z největších záchranný stanic pod její působení spadá celá Praha.
Stanice spadá pod Lesy ČR. Pokud kdekoliv v Praze naleznete živočicha potřebující pomoc je to právě tato záchranná stanice na kterou se musíte obrátit. Tato stanice je také jednou z velmi mála s odborným veterinářem na ptactvo v Praze, ale i jejím okolí. Každé město má svou spádovou stanici, pokud tedy naleznete zvíře jinde než Praze musíte konkrétní spádovou stanici podle místa, kde jste živočicha nalezli.

Svou spádovou stanici můžete nalézt zde: http://weby.csop.cz/zvirevnouzi/

 

 

 


 Možnost pomoci?

  • V záchranné stanici se můžete stát dobrovolníkem nebo i zaměstnancem 

  • Záchranná stanice hl. města Prahu také říší na svých stránkách osvětu a informace o dění v přírodě a pomáhajících organizacích můžete sledovat na: https://www.lhmp.cz/stanice/

 

Tuto stanici využijte při nalezení volně žijících živočichů v nouzi

  • Instagram
  • Facebook Sociální Icon

©2019 by Jsem součástí přírody - Marketa Novak